keress pénzt
Linkgyüjtemény alternatív gyógymódokról
keress pénzt
aa

Start
Czollner Vince
Egy Patikus 1850 körül
A gyűjtemény állapota
Hirdetés 1899-ből
Partnereink
Bannercsere
Szerkesztő

Vegyi receptek
1). illatszerek
2). Hajkenők
3). Hajnövesztők
4). Haj- szakállfestők
5). Szépítő és mosdóvizek
6). Arcz és kézfinomítók
7). Illatos szappanok
8). Arc és hajporok
9). Fogpaszta, fogszesz
10). Arcfestőszerek
11). Fodrászati cikkek
12). Szobafüstölők
13). Gyógyító szerek
14). Ürmös, gyümölcsborok
15). Likőrök és pálinkák
16). Hűsítõ italok
17). Ecet készítése
18). Élesztők
19). Tisztítószerek
20). Ragasztószerek
21). Pecsétviasz készítése
22). Bélyegző tinták
23). Író és másoló tinták
24). Írás sokrorosítók
25). Aranyozó oldatok
26). Keményítõk
27). Cipőfénymázak
28). Szobapadlómázak
29). Lakkok
30). Bőrlakkok és kenőcsök
31). Bútor fényesítők
32). Fapácok
33). Tojásokat festő porok
34). Görögtüzek, lőpor
35). Rovarirtók
36). Féregirtók
37). Permetező folyadékok
38). Ojtó viasz
39). Műtrágya
40). Sajtkészítés
41). Vegyesek
42). Szeszes italok

 

 

 

 

12) Szobaíllat és szobafüstölök.

143. Erdeí fenyö-íllat
Szoba-illatszer.
Félkilogramm fenyöolajat egy kilogramm tisztilott borszeszszel összeöntve, 8 napig állani hagyunk, miközben naponta többször, felrázzuk. Most 30 gramm, cenomon- és 20 gramm bergamói olajat adunk hozzá 5. az egészet átszürjük s palaczkokba töltjük.

144. Berlíní füstölö,
7 dekagrm flórenczi ibolyagyökeret, ugyanannyí storaxot, egyenként 3,5 dekagramm fahéjat, casoarill-héjat, lavendulavirágot, rózsavirágot, 2 - 2 dekagramm szegfü- és szerecsendió-virágot durván összevágunk és megtörünk. Az egész finom portól megszabaditjuk ós még 2,5 centigramm pézsmát, 14 gramm bergamói,. ugyanannyi lavendula 4 gramm czédrus és 36 csepp szegfüszeg-olajat adunk hozzá. Ezen port apró, jól be-dugaszolt üvegcsékben tesszük el. A füstölö-porb ugy használjuk, hogy abból egy csipetet meleg kemenczére avagy izzó szénre hintünk.

145. Füstölö-papín
Enyvezett, sem nem igen erös, sem nem finom, durva szürke papirt füstölo-eczettel ecset segélyével ismételve bekenünk. A papirt minden meleg nélkül száritjuk meg s csak aztán kenjük be ujra. Ha a papir megszárad, kihuzzuk és darabokra vágjuk, melyeket erös rétegekben viaszos papirba egymásra rakunk, ezekek kétszeresen betakarjuk s hüvös helyre rakjnk el.
Használati utasitás: Ha ezen papirból egy darabkát meleg kemenczére teszünk vagy azt a gyertyaláng; felé tartjuk, kellemes illatot terjeszt.

146. illatos füstölöpor L
50 dekagramm sárga gyantát, 2 dekagramm tömjént, 21 dekagramm borostyánkövet, 14 dekagramra storaxot, 7 dekagramm benza gyantát, 3,5 dekagramm szegfüszeget mindenikböl 9 grammot veszünk. Mindezt durva porrá törjük s jól összevegyitvjük.

147. illatos füstölöpor ii
14 dekagramm szandarak mézgát, 21 dekagramm borostyánkövet, 18 dekagramm tömjént, 10 dekagramm sárga gyantát, 7 dekagramm storaxot, ugyanannyi szaszafrafáf, 7 dekagrm flórenczi ibolyagyökeret, 18 deka-gramm levendula virágot, 2,5 dekagrm cascarill-hejat, 14 dekagrm rózsavirágot durván összevágunk, megtörünk, 2 dekagrm bergamói olajat s 7 dekagrm. levendulalélt teszünk hozzá.

148. illatos szobafüstölö gyertya i
50 dekagramm stora-yantát, 25-25 dekagramm benza-gyantát, sárga gyantá, szegfüszeget s fehér czukrot, 90 grm száraz peruviai balzsamot, 40 grm ámbrát és 2 kilogrm jól kiégetett hársfaszénport vasmozsárban igen finom porrá s elegendö mennyisógü tragant mézgával tésztává törünk, melyhez még 15 grm rhodusi és ugyanannyi levendula olajat adunk. Ezen tésztából ujjvastagságnyi rudakat alakitunk, a melyekböl gyertyahosszuságu darabokat vágunk el és tetején hegyesre nyomjuk. Az igy alakitott gyertyákat nyáron a napon, télen a kemencze mellett száritjuk meg.

149. illatos szobafüstölö gyertya ii
Jól kiízzasztott faszénböl 2 kilogrm finom port-törünk s ezt 35 dekagrm storax mézgával, 7 dekagrm benza-gyantával, 7 dekagrm tömjénnel, 42 dekagrm borostyánkövel, 10 dekagrm peruviai balzsammal s a hozzá szükséges tragantmézgával jól összeálló tömeggé törünk Össze, melyet ujjunkkal összegyurunk és gyer-tyává alakitunk.

150. illatos szobafüstölö kupok
7 dekagrm benzagyantát, 42 dekagrm száraz storaxot, 15 dekagrm folyékony storaxot, 3,5 dekagrm tömjént, 9 grm szegfüszeget, 3,5 dekagrm salétromot, 4 gramm czitrom- s 4 grm levendula-olajat 2 kilogrm szénporral s a hozzá szükséges tragant mézgával összetörünk, a keverékböl kúpalaku darabokat formálunk.

151. illatos szobafüstölö viz.
Egy kilogrm czitromméhfü. és ugyanannyi levendula virágot, 14 dekagrm rozrnarinfüvet, 5 dekagrm majorannát, ugyanannyi borsosmentát és cassiát, 18 dekagrm szegtüszeget száras állapotban durván meg-vágunk és összelörünk, azután 4 kilogrm borszeszszel, 2,5 kilogrm vizzel elegyltjük s bekötött palaczkban a nap vagy kemencze melegének kitéve emésztjük. nyolc nap mulva a folyadékot átszüijük s fél literes palacz-kokba öntögetjük. A palaczkot erösen kell bedugaszolni.
Haszndlati utasitás: A folyadékkal a szoba padlóját befecskendezzük avagy lapos tálban a meleg kemencze közelében hagyjuk elpárologni.

152. illatos szöbafüstölö-eczet
50 gramm eczetégenyt s 50 gramm legsüritettebb eczetsavat vegyitünk össze s 15 gramm szegfüolajat adunk hozzá.
Jegyzet: Ez igen kellemes és felélesztö hatással bir a szaglásra nézve.

153. illatos szobafüstölö essentía
30 dekagrm legerösebb eczetsavat 50 grm szegfü-olajjal 20 grm czitromolajjal, 10 grm bergamói olajjal, 10 grm thymián-olajjal, 5 grm fahéj-olajjal, 150 gramm legerösebb borszeszszel ós 20 dekagrm eczetégenynyel jól elvegyitünk, nemez szürön átszürjük, kis üvegekbe töltjük s jól bedugaszoljuk.
Hasznalati utasitás: 6-8 csepp ezen folyadókból forró kemenczére öntve elég egy jó nagy szobát kellemes illatárral betölteni.

154. Füstölö-eczet
2 dekagrm szegfüszeget, 1 dekagramm reszelt szerecsendiót s 4 és fél kilogrm eczetet jóJ összerázunk s e keveréket néhány napig befedett edényben állani hagyjuk, azután vágott rozmarinlevelet, levendula virágot és köményt adunk belé, mindegyikböl 8 dekagranomot. Néhány nap mulva feirázzuk, kinyomjuk s szüröpapiron megszürjük. Ha használni akarjuk, izzó porczelláncsészére vagy izzó érczlemezre öntjük.

 


 

Olcsó tárhely

aa
 
 

Google