keress pénzt
Linkgyüjtemény alternatív gyógymódokról
keress pénzt
aa

Start
Czollner Vince
Egy Patikus 1850 körül
A gyűjtemény állapota
Hirdetés 1899-ből
Partnereink
Bannercsere
Szerkesztő

Vegyi receptek
1). illatszerek
2). Hajkenők
3). Hajnövesztők
4). Haj- szakállfestők
5). Szépítő és mosdóvizek
6). Arcz és kézfinomítók
7). Illatos szappanok
8). Arc és hajporok
9). Fogpaszta, fogszesz
10). Arcfestőszerek
11). Fodrászati cikkek
12). Szobafüstölők
13). Gyógyító szerek
14). Ürmös, gyümölcsborok
15). Likőrök és pálinkák
16). Hűsítõ italok
17). Ecet készítése
18). Élesztők
19). Tisztítószerek
20). Ragasztószerek
21). Pecsétviasz készítése
22). Bélyegző tinták
23). Író és másoló tinták
24). Írás sokrorosítók
25). Aranyozó oldatok
26). Keményítõk
27). Cipőfénymázak
28). Szobapadlómázak
29). Lakkok
30). Bőrlakkok és kenőcsök
31). Bútor fényesítők
32). Fapácok
33). Tojásokat festő porok
34). Görögtüzek, lőpor
35). Rovarirtók
36). Féregirtók
37). Permetező folyadékok
38). Ojtó viasz
39). Műtrágya
40). Sajtkészítés
41). Vegyesek
42). Szeszes italok

 

 

 


14) Ürmös és különféle gyümölcsborok készítése.

190. Ürmös
12 liter fehérmustot addig fözünk, mig 6 liter lesz belöle, közben lehabozzuk. A kihült bort üvegbe töltjük. Tüll zacskóba kötünk 12 deka ürmöt, egy-egy narancs negyedrésznyi héját, 15 keserü, 15 édes mustármagot, 10 szem febérborsot, 1 db szerecsendiót s mindezt beletesszük a borba, bedugaszoljuk s 8-9 napig hüvös helyen tartjuk. Most megizlelvén a bort s ha azt elég keserünek és erösnek találjuk, a zacskót kivesszük s-a boros üveget használatilag homokba sülyesztjük. Az üveg bedugaszolva és lepecsételve álljon. Ha több ürmöst akarunk késziteni, akkor hordót veszünk hozzá, a füszereket aránylag szaporitjuk s a folyadékot hetekig, hónapokig hagyjuk állni.

191. Az almabor
Jó egészséges és tartós almabort mely nem romlik meg egykönyen, férges, hullott, tehát ki nem fejlödött éretlen almából késziteni nem lehet; ilyenböl legföljebb csak oly házifogyasztásra szánt italt kaphatunk, melyet nem akarunk hosszabb ideig eltartani. A legjobb almabor, milyet Schweitzban és Nérnetországban eladásra készitenek, ép, egészséges és érett gyümölcsböl készül; a legjobbak e czélra savanykás vagy keserü izüek. Ha öszi fajtákat dolgoznak fel, melyek a leszedés után csak néhány hét mulva lesznek teljesen érettekké, a feldolgozás elött egy héten át halomba rakva állani hagyják, miáltal az utóérés (czukorképzödés) hamarabb megy végbe; a téli fajtákat ugyan e czélból 3-4 hétig is csomókra rakva hagyják. A nyári fajtákat, melyek a fáról ugyis teljesen érett állapotban kerülnek le, mindjárt feldolgozzák. A feldolgozás elött a hibás részeket el kell távolitani, söt igen kivánatos az összes gyümölcsöket meg is mosni. Az almamalomból kikerült törkölyös mustot czélszerü két izben jól kisajtolni; elsö sajtolásra az almában foglalt és 96 százalékot kitevö mustból alig a felét kapjuk ki, tehát 100 kilogramm gyümölcsböl átlag 50 litert, de legfeljebb 60 litert, aszerint, hogy milyen almánk van, milyen almamalmot és sajtót használunk. Minél édesebb, jobb a must, annál nehezebb azt kisajtolni. A törkölyt még egyszer lemalmozva, másodszori sajtolással még mintegy 10 liter mustot kaphatunk. A legjobb esetben tehát métermázsánként 70 litert. A többi must a törkölyböl sajtolással nem kapható ki; azért azt, vagy eczet készitésre, vagy szesz-égetésre használjuk fel. De lehet belöle viz hozzáadásával még gyengébb mustot is kapni; e czélból az alma kisebb vagy nagyobb czukortartalma szerint kevesebb vagy több vizzel keverjük az ujból lemalmozott törkölyt, egy métermázsa alma törkölyre 4-20 liter vizet véve. Ezzel azt fedett kádban (legczélszerübben a vörösbor erjesztésére használt kádiban) a levegötöl lehetöleg védelmezve, 2 napig állani hagyjuk és akkor kisajtoljuk. ily módon, ha az alma elég czukortartalmu volt - még házi fogyasztásra használható mustot is kaphatunk, mely rövid ideig tartható el. Könnyen érthetöleg az erjesztés kotyogóval ellátott hordóban történik, hogy az eczetesedéstöl megóvjuk a mustot, mely e bajra különösen hajlandó. A jobbfajta almákból melyek czukortartalma 12 esetleg több százalékot is kitesz, tartós almabor készithetö 6-7 sulyszázalék (7.5-9 térfogati százalék) szesztartalommal; ellenben a hitványabb fajtákból készült ital alig tartalmaz 4 sulyszázálék szeszt. Az ilyen nem tartható el és eladásra sem való. A nyári édesalma bora nem valami izletes és talán a legkevésbé tartós szokott lenni; több-nyire nagyon kevés a savtartalma. Körtét szinte használhatunk az almaborhoz, különösen akkor, ha az alma savanyu izü, különben a körtebor kevés szeszt és a szükségesnél kevesebb savat tartalmaz.
Ha a felhasznált alma czukorban igen szegény lenne, csak ugy készithetünk tartós bort belöle, ha annak hiányzó czukortartalmát mesterségesen süveg-czukorral pótoljuk.
A helyiségnek, melyben a must erjesztetik, 10° C. hömérsékleten állandóan felül kell lennie, mert a csak górcsövileg látható élesztögombák 7° C. hömérsékleten alul éppen nem tenyésznek s igy az egész erjedés szüneteíni lenne kénytelen. Olyan helyiseg, melyben a hömérsék hirtelen és nagyobb változások-nak van alávetve, az erjesztésre egyáltalán alkal-matlan.
Ahol az almabort nagyban készitik, ott a helyiségeknek fütés által adják meg a legalkalmasabb hö-mérsékletet. Szoktak melegebb vidéken ugy is tenni, hogy a mustból bizonyos mennyiséget elöbb felforralnak s ugy keverik a többi musthoz, hogy igy az erjedés kedvezö hömérsék mellett indittassék meg.
Az erjedés eltart 3-6 hétig is, a szerint, milyen meleg az idöjárás s milyen az emésztöhelyiségnek hömérséklete. Mikor a kotyogók, melyekben viz van, megszünnek kotyogni s a cider zavaros, s savanyu lett, akkor az erjedés is be van rendesen fejezve. Ha a kotyogás meg is szünt, de a czider még édes maradt, melegitett must hozzákeverése által kell a mustot ujra erjedésbe hozni.
A midön az erjedés teljesen megszünt és a bor tisztulni kezd, akkor feltöltjük a hordót majdnem egészen, ugy, hogy az akona alatt alig maradjon 2 cm. üres ür és a hordót elzárjuk. Január hó vége felé, szép tiszta, száraz, fényes idöben a bort egy másik tiszta hordóba lefejtjük, mely lefejtést márczius hó vége fele ismételnünk kell.
Ha azt akarjuk, hogy a borunknak kellemes illata legyen, az erjedés elött egy 5 hektós hordóra 25 gramm narancsvirágot veszünk, beletesszük egy igen szük, hosszu vászonzacskóba s azt erjedés alatt a mustban tartjuk, miáltal annak finom illatát a must magába veszi.
A hordók tisztaságára különösen ügyelni kell s igen czélszerü azt használat elött mésztejjel körül-öblögetni, a méztejréteget két napig belül hagyni s ezután a hordót elöbb forró, késöbb hideg vizzel addig mosni, mig a viz abból egészen tisztán nem folyik ki.

192. Alma pezsgö-bor
Veszünk 200 liter jó almamustra 7 kilogrm finom czukrot és feloldjuk abban, azután hozzákeverünk 12 liter cognacot avagy tiszta rectificált szeszt. Az egészet most oly pinczébe helyezzük, melynek hömérséke 6-8 °C, tehát nem meleg. A midön az erjedés bevégzödött, adunk ehhez is 12 grm narancsvirágot és egy hó mulva megderitjük. A vizahólyaggal avagy gelatinnal megderitett tiszta bort pezsgös palaczkokba fejtjük, miüden palaczkba egy dió nagyságu czukrot helyezünk, a palaczkot jól bedugaszoljuk és vékony dróttal lekötve hideg pinczében tartjuk, 3-4 hó mulva használható.

193 A meggy-bor készítése
A meggybor kétségkivül egyike a legjobb nyári italoknak, söt a tyrolok, svájcziak megygyel meg is szokták boraikat nemesiteni. A meggybor ugy készül, hogy a tökéletesen érett meggy szétcsomaszoltatik és pedig nem malommal, hanem meztelen lábbal, hogy a magvak szét ne töressenek. A czefre 2 napig fedett kádban hagyatik, ezután vastag zsákba merittetvén, kitapostatik. Az igy kitiport meggyböl 10 literre 10 liter viz töltetik s a keverékben 2,5 kilogramm czukor oldatik fel, Most a javitott must 10-12° melegben erjesztetik, 6 hét mulva lefejtetik és minden 10 literre félliter finom szesz (ha lehet, cognac vagy arac) lesz öntve, Már a jövö évi májusban a meggybor palaczk-éretté lesz és palaczkokba fejtendö. Minél régibb az ily palaczkmeggybor, annál drágább. Svájczban egy rendes palaczk 4-5 éves meggybor ára 5-8 Francia Frank.

194. Borkészítés ríbizlíböl és meggyböl
Ahol ez a két gyümölcs bövében van, ott igen jó és kellemes izü bort lehet belölük késziteni, amelyet bárki is szivesen megihat. Az eljárás a következö: öszszezuzzuk a ribizlit s a levét egy edénybe kinyomjuk, ugyanezt tesszük a megygyel is. Ekkor a kétféle levet a következö arányban összevegyitjük : 1 liter ribizli-lé és félliter meggy-lé, amely keverékhez még két liternyi ivóvizet öntünk és 1 negyedkiló fehér czukrot adunk, amely amint feloldódott, kész a must. Ez éppen ugy ki fog forrni, mint a szöllöböl kószült must, csak-hogy a kiforrása jóval tovább tart. miért is a forrás gyorsitása végett tanácsos lehetöleg meleg kamrába vagy pinczébe juttatni.
Az ilyen bor ösz végére rendesen már annyira megtisztul, hogy akár üvegre is lehet fejteni.

195. Szilva-bor
Francziaországban bövebb szilvatermésü években a szilvából bort is készitenek E czélból a szilvát túlérés elött leszedik, egy kazánba dobják s fözik keverés közben mindaddig, mig a szilva mind felhasad. Ekkor kádba öntik s lehütik a levegön, A harmadik lehütés után, midön a szilvaczefre elég tömeny lett, az egész átnyomatik oly rostán, mely a magvakat visszatartja. Azután a czefre sajtolás alá kerül. A sajtóból kikerült lének minden literjére 120 gramm czukor adatik, azután kierjesztetik.
Az erjedés után az ujbor a sepröröl lefejtetik s továbbra úgy kezeltetik, mint a szölöböl nyert bor.

196. Bor készítés szilvából
A jól érett szilvát (a berczenczei vagy magva-váló legjobb e czélra) rakjuk bele egy hektoliteres, tisztára kiforrázott boros hordóba. A hordót félignél feljebb töltsük meg szilvával, aztán öntsünk rá két liter tiszta alkoholt, tegyünk bele két liter szegfüszeget és fahéjat, végre töltsük tele a hordót vizzel s gyengén dugaszoljuk be, aztán tegyük le a borospinczébe,
hol 3-4 hónap alatt kész lesz a szép sötétpiros szinü szilvabor, melyet aztán üvegekre lehuzhatunk s használatba vehetünk.

197. Mézbor.
10 kilogrm mézet 20 kilogrm vizben feloldunk s az egészet egy üstben felforraljuk. Forrás közben a habot kanállal leszedjük, 1-2 órai forrás után kihülni hagyjuk, a tiszta folyadókot hordóra fejtjük és bor vagy sörelesztövel elerjesztjük. Az erjedés rendesen hosszabb ideig tart. Legjobb az elsö, heves erjedés után lefejteni a sepröröl és a lassu erjedést a pinczében végezni. Egy év lefolyása után rendesen magától megtisztul a folyadék. Ellenkezö esetben deriteni kell. Külön-bözö szagosito anyagokkal, mint például ibolyagyökér, koriandrom, szerecsendió stb. szagositani is lehet, de ez csak kis mértékben alkalmazandó.


 

Olcsó tárhely

aa
 
 

Google