keress pénzt
Linkgyüjtemény alternatív gyógymódokról
keress pénzt
aa

Start
Czollner Vince
Egy Patikus 1850 körül
A gyűjtemény állapota
Hirdetés 1899-ből
Partnereink
Bannercsere
Szerkesztő

Vegyi receptek
1). illatszerek
2). Hajkenők
3). Hajnövesztők
4). Haj- szakállfestők
5). Szépítő és mosdóvizek
6). Arcz és kézfinomítók
7). Illatos szappanok
8). Arc és hajporok
9). Fogpaszta, fogszesz
10). Arcfestőszerek
11). Fodrászati cikkek
12). Szobafüstölők
13). Gyógyító szerek
14). Ürmös, gyümölcsborok
15). Likőrök és pálinkák
16). Hűsítõ italok
17). Ecet készítése
18). Élesztők
19). Tisztítószerek
20). Ragasztószerek
21). Pecsétviasz készítése
22). Bélyegző tinták
23). Író és másoló tinták
24). Írás sokrorosítók
25). Aranyozó oldatok
26). Keményítõk
27). Cipőfénymázak
28). Szobapadlómázak
29). Lakkok
30). Bőrlakkok és kenőcsök
31). Bútor fényesítők
32). Fapácok
33). Tojásokat festő porok
34). Görögtüzek, lőpor
35). Rovarirtók
36). Féregirtók
37). Permetező folyadékok
38). Ojtó viasz
39). Műtrágya
40). Sajtkészítés
41). Vegyesek
42). Szeszes italok

 

 

 


37) Permetezö folyadékok
növénypusztító rovarok irtására

417. A „bordói keverék."
Szöleink legnagyobb csapása a fillokszera után a peronoszpora, a mely ellen azonban permetezéssel biztosan lehet védekezni. Csakhogy ennek is tudni kell a módját, mert különben a teljes siker elmarad. Ezért ismertetjük itt az ide vonatkozó legfontosabb tudnivalókat!
A „bordói keverék" legalkalmasabb a peronoszpora ellen való permetezésre. Ez rézgáliczból, mészböl és vízböl készül. A tavaszi permetezéshez ezen keverékböl, 1/4 holdnyi szölöre 1 hectoliternyi szükséges.
Készítésénél így járunk el:
Elöveszünk egy faedényt, például egy tisztára kimosott petroleumos hordót és bele mérünk 1 hektoliternyi tiszta vizet. Azután elöveszünk egy dézsát s ebbe 1 kilogramm tiszta égetett meszet rakunk be. Ha ezt megtettük, a petroleumos hordóból annyi vizet merünk a meszes dézsába, folytonos keverés között, hogy a mész ne csak megoldódjék, hanem jól felhíguljon. Ha igy a meszes vizet, vagy amint ezt nevezni szokták, a mész-tejet elkészítettük, állani hagyjuk, hogy kihüljön. Most elövesszünk 1 kilogrammnyi rézgáliczot, - a-mit kékkönek is szoktak nevezni, - bekötjük ezt egy darab zsakvászon-zacskóba, melynek nyakába zsinórt kötöttünk s a zsinóron át beoresztjük a feékköves zacs kót a petreleumos hordóba, annyira, hogy a zacskó ugy nyakig a vizbe lógjon s hogy a zacskó igy maradjon, egy a hordóra tett szölökaróra a zsinórt megerösítjük. A kékkö 3-4 óra múlva a vizben szépen feloldódik s a már üres, legfeljebb némi szemetet tartalmazó zacskót félredobjuk. Most egy tisztára mosott szölökaróval elöbb ezt a kékköoldatot jól felkeverjük s azután a mésztejet lassan a petroleumos hordóba öntjük, ennek tartalmát folytonosan keverve. - A meszes dézsa alján rendesen kavics vagy homok gyülik össze, ezt ne öntsük a petroleumos hordóba, hanem öntsük félre. Ha a mésztej a petroleumos hordóban a kékköves vízzel jól összekeverödött, gyönyörü fehéreskék folyadékot kaptunk, a mely egy perczentes bordói keveréknek nevezletik. Egy perczentesnek azért, mert készítééhez 1 hektoliter vizre 1 kilogramm égetett meszett használtunk. Az ilyen egy perczentea keverék használandó mindég a szölö tavaszi elsö befecskendezésére.
De készíthetünk erösebb, két vagy három perczentes keveréket is. A két perezentest akként készítjük, hogy 1 hektoliter viare 2 kilogramm kékkövet és 2 kilogramm égetett meszett számítunk s ép ugy bánunk el velük, mint az egy perczentes keverék készítésénél.

A két perczentes keverék a szölö nyári permetezéséhez használandó. Akár a két vagy több perczentes, akár az egy perczente- keverék, ha hosszabb ideig nyugodtan állani hagyjuk, kinézését megváltoztatja Ugyanis a keverék egy része mint kékszinü sürü anyag leülepszik a hordó fenekére s e fölött majdnem tiszta viz foglal helyett.
Ha a keverék leülepedése megtörtént, a hordó felsö részéböl egy pohárral kimerítünk. Ha a pohárba merített viz nem kékszinü, akkor a keverék jól van elkészítve s a feoskendezéshez használható, ha azonban kékszinü, ugy a keverékhez még hideg mésztejet, körülbelül VÍ kilogramm égetett mészböl készültet kell önteni.
Az eljárás épen olyan, mint a hogy leírtuk, csakhogy most már természetesen az égetett mészre nem a petroleumos hordóból merítünk, hanem arra tiszta vizet öntünk, A megjavított keveréket biztonság kedvéért a leülepedés után ismét megvizsgáljuk, habár, hajói mértük le a meszet, a legritkább esetek közé (csak ha a méaz nagyon tisztátlan és már elmálásban volt) tartozik, hogy egy kilogramm kéktöre ugyanannyi mész elegendö ne legyen.
Nagyon egyszerü ily módon megvizsgálása annak, hogy a keverék jó-e vagy nem? De ha valaki rövidebb utón okar erröl bizonyságot szerezni, ezt is könnyen megteheti. Ugyanis hat fillérért minden gyógyszertárban kapni néhány vékony szelet lakmuszpapirost. A midön a mésztejet a- kékköves vízhez hozzá-öntöttüt, bemártunk ilyen veres lakmuszpapír-szeletet a kész bordói keverékbe s megnézzük, hogy veres marad-e vagy megkékül? Ha megkékül, akkor a keverék jó, ha veres marad, akkor olyan módon, mint elmondottuk, még mésztejet kell a keverékhez önteni s ezután a veres lakmuszpapírral uj próbát, tenni. Ha a bordói lét már elkészítettük, akkor hozzáfoghatunk a szölö bépermetezéséhez, de mielött kifecskendeznénk a bordói lét, azt mindég elöbb jól fel kell keverni. Ez nagyon fontos dolog. Mind a tiszta kékkö oldat, mind a már elkészített bordói lé, a vasat, a vasedényeket megtámadja, azért, sem a bordói lé elkészítéséhez, sem annak merítéséhez vasedényeket vagy kanalakat ne használjunk, mert ezek elromlanak. Legjobb a mondott czélokra fa- vagv cserépedényeket használni, habár a íézedények is bátran haszn álhatók.
itt megemlítjük még, hogy olyan szölö permetezésére, melyben kataszteri holdankért - körülbelül 6000 töke van: az 1-sö permetezéshez 3-4- hektoliter, a 2 ik permetezéshez 5-6 hektoliter, a 3-ik permetezéshez 6-7 hektoliter lesz körülbelül szükséges.

418. A „Burgundí keverék"
Szölötök permetezésére a szölöragya (peronospora) ellen. 2 kilogramm rézgálicz, 6 liter melegvízben és 2,5 kilo kristályos szóda 12l/2 liter vízben feloldatik, mire folytonos keverés közben elöbb a szódaoldat, utána a rézgálicz 80 liter vizbe öntik és igy elöáll egy hektoliter 2%-os burgundi keverék.

419. Lysol.
Kitünö rovarirtó-szer növényeknél.
1 kilogiamm lysol 5 liter vizben feloldandó s kész.
Használat alkalmával minden félliter folyadékot tiz liter viüzel hígítunk. A. lysol legolcsóbb s e mellett egyik legbiztosabb rovarirtó. Kilónként 2 kor 50 fillér minden gyógytárban kapható.

420. Kvassia.
Legbiztosabb rovarirtó folyadék (gyümölcsfák permetezéséhez). Veszünk 1 kilogramm kvassiát (légyforgács néven is áraljak) s ezt beletesszük egy edénybe, reá öntve 6-6 liter vizei s ezt sürün jól fözzük, ugyanekkor veszünk k ¾ kilogramm házimosószappant, melyet szinte egy edénybe feldarabolva 5 6 liter vizet öntve rá, tüzre teszünk és addig hagyunk rajta, mig a szappan, teljesen felolvadt Ekkor a két folyadékot jól össze keverve megszürjük.
Használati utasítás: Minden liter kassiához használat alkalmával 10 liter vizet vegyitünk. A permetezés bármely peronospora fecskendövel végezhetö. A fák levelei alulról permetezendök.

421. Hernyó írtó-szer.
Petroleum emulzió.
4 liter vizben 175 gramm közönséges szappant forralunk, forráskor 8 liter petioleumot adunk hozzá és az egészet összezurboljuk. A nyert anyag olyan mint a jóravaló tejföl.
Használati utasítás: 1 rész emulzióra 15-16 liter vizet használunk s az igy nyert folyadékkal bepermetezzük a megvédendö fát.

422. Entomoktín.
Poloska- és rovar-irtó.
Veszünk 1 liter entomoktint, mely a dalmátiai rovarpor cseppfolyós kivonata, kapható Fischer és Heidlberg vegy. gyára, Budapest, Arany-János-utcza 25. sz. Egy liter ára 8 korona és 6-8 liter vizzel vegyitjük.
Ezen folyadék biztosan elpusztit minden puha-testü rovart, melyet ér.

423. Levéltetü-írtó.
Virágok permetezéséhez.
45 gramm közönséges szappant vizben feloldunk s ehhez 65 gramm dohánylevet, 50 gramm kozmaszeszt, 3 deczi borszeszt s 1 liter vizet adunk.

424. Rovar-pusztító.
Növények locsolására.
1 rész kénmáj, 3 rész káliszappan, 30 rész viz keveréke.


 

Olcsó tárhely

aa
 
 

Google